Μεταχειρισμένα - Επισκευασμένα Καθίσματα

Προσφορές Μεταχειρισμένων - Επισκευασμένων Καθισμάτων με εγγύηση "ΑΕΡΟΑΝΕΣΕΙΣ" καλής λειτουργίας

Μεταχειρισμένο - επισκευασμένο με εγγύηση καλής λειτουργίας 1ος έτους
Κατάλληλο για φορτηγά MAN

Κάθισμα isri μεταχειρισμένο επισκευασμένο με εγγύηση καλής λειτουργίας 1ος έτους
Κατάλληλο για φορτηγά SCANIA

Μεταχειρισμένο επισκευασμένο με εγγύηση καλής λειτουργίας 1οs έτους
Κατάλληλο για φορτηγά & λεωφορεία

Μεταχειρισμένο επισκευασμένο Αεροκάθισμα, με εγγύηση καλής λειτουργίας
Μεταχειρισμένο υδραυλικό κάθισμα, επισκευασμένο, με εγγύηση καλής λειτουργίας
Αεροκάθισμα με εγγύηση καλής λειτουργίας, Επένδυση με δέρμα, κατάλληλο για VOLVO FH
Μεταχειρισμένο επισκευασμένο Αεροkάθισμα, με εγγύηση καλής λειτουργίας
Μεταχειρισμένο επισκευασμένο ηλεκτρικό Αερο - Κάθισμα, με μνήμες και με εγγύηση καλής λειτουργίας

Μεταχειρισμένο, επισκευασμένο με εγγύηση καλής λειτουργίας κατάλληλο για Λεωφορείο