Μετατροπές καθισμάτων - αεροκαθισμάτων

050Η Εταιρεία ΑΕΡΟΑΝΕΣΕΙΣ μπορεί σ΄οποιαδήποτε όχημα ή Μηχ. Έργου να προσαρμόσει το αεροκάθισμα της αρεσκείας σας έπειτα από τεχνικές συμβουλές. Όταν το πρόβλημά σας είναι ότι οδηγείτε σε σημείο υψηλό ενώ το κάθισμά σας είναι ρυθμισμένο στην τελευταία κατώτερη σκάλα έχουμε την λύση. Σ΄ οποιοδήποτε Αεροκάθισμα ISRI ή GRAMMER γίνονται βελτιώσεις πιο ξεκούραστη οδήγηση.