Εγκατάσταση χειριστηρίων σε ISRI 6000 (Μηχάνημα έργου)