Επισκευή μηχανικού καθίσματος ISRΙ και αντικατάσταση ταπετσαρίας μηχανήματος έργου JCB

Επισκευή μηχανικού καθίσματος ISRI και αντικατάσταση ταπετσαρίας JCB